e-Veikala lietotāja instrukcija

Latvijas standartu sistemātiskais katalogs: Bibliogrāfiskā informācija

Statuss : Spēkā esošs Pievienot iepirkumu grozam Pievienot iepirkumu grozam
ieskats standartā Ielikt grozā
Numurs : LVS EN ISO 14004:2010    
Nosaukums : Vides pārvaldības sistēmas. Vispārīgie norādījumi par principiem, sistēmām un palīgmetodēm (ISO 14004:2004)    
Angliski : Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO 14004:2004)    
Valoda : Angļu    
Reģistrēts : 2010.10.14. Spēkā no : 2010.10.14. Spēkā līdz :    
ICS grupa :
13.020.10 Vides pārvaldība
   
Aizstāj :
LVS ISO 14004:2005
   
Standartizācijas tehniskā komiteja : < LVS > Standartizācijas nodaļa, Latvijas standarts    
Cena : T / 24.60 Euro / 17.29 Ls (ar pievienotās vērtības nodokli)    
Dokumenta veids : standarts    
Izdevējs : LVS    

Ministru Kabineta noteikumi un piemērojamo standartu saraksti, kuros ir tieša/netieša atsauce uz standartu

Pieņemts Dokumenta veids Numurs Nosaukums
2013.11.28. piemērojamo standartu saraksts Regula (EK) Nr. 765/2008, Nr. 1221/2009

Piktogrammu skaidrojumi

Papīra izdevums
Elektronisks izdevums
Šis dokuments lejupielādējams bez maksas
Lai iegādātos šo dokumentu, lūdzam zvanīt 67362250
Šis dokuments ir atcelts, lai iegādātos šo dokumentu lūdzam zvanīt 67362250

Aktualizēts: 23.08.2010.