Būvnormatīvu un standartu diena Būvniecības nedēļas ietvaros

12.04.17

18.-21. aprīlī Rīgā notiks Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un Ekonomikas ministrijas (EM) organizētā “Būvniecības nedēļa 2017” – lielākais publiskās diskusijas forums par paveiktajiem un  veicamajam uzdevumiem būvniecības nozarē.

Būvniecības nedēļas laikā plānotas četras tematiskās dienas, kas veltītas specifiskai nozares tēmai:
18. aprīlī – Politikas diena
19. aprīlī – Koka apbūves forums
20. aprīlī – Būvnormatīvu un standartu diena
21. aprīlī – Tehniskās izglītības diena

20. aprīlī plkst. 10.00-14.00 paredzētajā Būvnormatīvu un standartu dienā būvniecības politikas veidotāji un standartizācijas tehnisko komiteju eksperti tiks iepazīstināti ar būvnormatīvu koncepciju un tehnisko prasību būvēm īstenošanu citās valstīs, lai diskusijā vienotos par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.

Pasākuma programma
Pasākums notiks Kr. Valdemāra ielā 157, 1.stāva zālē.
Reģistrēšanās Būvnormatīvu un standartu dienai

“Būvniecības nedēļas 2017” mērķis ir informēt nozares speciālistus un ekspertus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas par būvniecības politikas un normatīvā regulējuma aktualitātēm Latvijā, tai skaitā par 2016. gada 31. maijā Latvijas valdības pārstāvju un 12 būvniecības nozares organizāciju parakstītajā sadarbības memorandā minēto pasākumu izpildes progresu būvniecības vides sakārtošanai un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai.

Sīkāka informācija pieejama BVKB mājas lapā.

“Būvniecības nedēļu 2017” organizē BVKB un EM organizē sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas standartu, AS “Latvijas Valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federāciju un citām būvniecības nevalstiskajām organizācijām.

Pirmo reizi “Būvniecības nedēļa” tika organizēta 2015. gadā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros, kas bija pirmais šāda veida notikums Latvijā un ES

Iznācis "ISOfocus" jaunais numurs

13.03.17

ISO Focus #121

Ja jums šķiet, ka vārdiem "vecs", "seniors" un "novecojis" ir negatīvs raksturs, padomājiet vēlreiz! Atsaucoties uz Pasaules ekonomikas foruma ziņojumu "Kā ilgmūžība 21. gadsimtā var radīt jaunus tirgus un veicināt ekonomisko izaugsmi", uzņēmēji visā pasaulē ir sākuši izmantot ‘novecojošo tirgu’ (aging market) kā platformu stratēģisko plānu izveidei. Pretēji negatīvajiem priekšstatiem, gados vecākie pieaugušie veido jaunu tirgus nišu un veicina izaugsmi un inovāciju attīstību.

Žurnāla “ISOfocus” marta/aprīļa numurs piedāvā uzzināt, kā indivīdi, uzņēmumi un sabiedrības grupas var izmantot strauji novecojošās sabiedrības priekšrocības. Žurnālā publicētas intervijas ar ekspertiem – uzņēmējiem un standartizācijas profesionāļiem no visas pasaules, kas specializējas, sākot no robotiem un kopienas infrastruktūrām līdz estētiskās ķirurģijas pakalpojumiem.

Sorbonnas Universitātes (Parīze) profesors un Francijas nacionālās standartizācijas institūcijas (AFNOR) fokusa grupas “Sudraba ekonomika” (Silver Economy) vadītājs Gérard-François Dumont norāda uz būtiskām izmaiņām iedzīvotāju vecuma struktūrā un apgalvo, ka tās radīs tādas pārmaiņas ekonomikā, par kādām līdz šim neviens pat nevarēja iedomāties. Viens no ietekmes faktoriem ir "sudraba ekonomikas" potenciāls – preces un pakalpojumi cilvēkiem virs 65 gadu vecuma.

Lejupielādējiet "ISOfocus" elektronisko versiju (angļu valodā) šeit.