ISO 9001 standarts pieejams latviešu valodā

16.02.17

Sākot ar 16. februāri LVS interneta vietnē www.lvs.lv pieejams LVS EN ISO 9001:2017 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības standarta tulkojums latviešu valodā, kā arī dokumenta bilingvālā versija (angļu/latviešu val.).

Kāpēc standarts tika pārskatīts?
Standarti tiek pārskatīti vidēji reizi piecos gados, lai nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību lietotāju un tirgus prasībām. Standarts tika pārskatīts, ņemot vērā mūsdienu biznesa izaicinājumus un vajadzības.

Kādas ir būtiskākās atšķirības jaunajā standartā?
Lielākā atšķirība ir standarta struktūra. Standarta jaunā versija ir veidota saskaņā ar citos ISO pārvaldības sistēmu standartos esošo vispārējo struktūru, padarot to vieglāk savietojamu ar dažādām pārvaldības sistēmām uzņēmumā. Otra būtiskā atšķirība ir uzsvars uz riskos balstītu domāšanu. Lai gan risku izvērtēšana vienmēr ir bijusi daļa no standarta, jaunajā versijā tai ir piešķirta nozīmīgāka loma.

Kādas priekšrocības sniedz jaunais standarts?
Standarta jaunā versija paredz lietotājiem virkni priekšrocību, piemēram:

 • lielāks uzsvars uz augstākās vadības iesaistīšanos;
 • strukturēta pieeja organizācijas risku un iespēju izvērtēšanai;
 • vienkāršota valoda un vienota struktūra un terminoloģija, kas ir saderīga ar citām kvalitātes pārvaldības sistēmām;
 • labāk pielāgota piegādes ķēžu pārvaldītājiem;
 • draudzīgāka servisa organizācijām, kas orientējas uz pakalpojumiem.

Šobrīd lietoju LVS EN ISO 9001:2009. Kā rīkoties?
Organizācijas tiek aicinātas pielāgot savas kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstoši jaunajām prasībām. Katra organizācija ir atšķirīga, līdz ar to arī veicamās aktivitātes visticamāk būs katrā situācijā atšķirīgas. Neskatoties uz to, šie seši padomi palīdzēs uzsākt vēlamās pārmaiņas:

 1. Iepazīstieties ar jauno dokumentu. Tajā ir vairāki jauninājumi, bet daudz kas ir palicis identisks no iepriekšējās standarta versijas. (Salīdzinājuma tabula, kas pieejama www.iso.org, palīdzēs identificēt, kuras standarta daļas ir pārceltas uz citām sadaļām.)
 2. Identificējiet, kas organizācijā jāmaina, lai atbilstu jaunajām prasībām.
 3. Izstrādājiet ieviešanas plānu.
 4. Nodrošiniet vajadzīgās apmācības visām nodaļām un darbiniekiem, kas saistīti ar organizācijas darba efektivitāti.
 5. Atjaunojiet esošo kvalitātes pārvaldības sistēmu saskaņā ar jaunajām prasībām.
 6. Ja organizācija ir sertificēta/akreditēta atbilstoši šim standartam, sazinieties ar attiecīgo sertificēšanas/akreditēšanas institūciju un vienojieties par pāreju uz jauno standarta versiju.

Esam sertificēti atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standartam. Kā rīkoties?
Ja vēlaties saglabāt atbilstību LVS EN ISO 9001 standartam, būs jāpielāgo organizācijas kvalitātes pārvaldības sistēmu jaunās standarta versijas prasībām un jāveic sertifikāciju par atbilstību jaunajam standartam. Pārejai uz standarta jauno versiju ir noteikts trīs gadu periods kopš standarta publicēšanas (2015. gada septembris). Tas nozīmē, ka pēc 2018. gada septembra sertifikācija atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standartam vairs nebūs spēkā.”

Sīkāka informācija par atjaunoto standarta versiju pieejama šeit.

www.lvs.lv standartu iegāde pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.

Bez maksas standartus var lasīt: LVS birojā K.Valdemāra ielā 157, 305. kab., Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, RTU filiālēs (studenti/pasniedzēji) u.c. izglītības iestādēs.

"ISOfocus" jaunākā numura tēma – aviācija

20.01.17

Lidošana ir kļuvusi par populāru un pieprasītu pārvietošanās veidu. Agrāk tā tika uzskatīta par greznību, ko varēja atļauties tikai priviliģētu ļaužu grupa. Pēdējās desmitgadēs gaisa satiksme ir attīstījusies par masveida sabiedrisko transportu.

Žurnāla “ISOfocus” janvāra/februāra numurā ir apkopotas izplatītākās tendences un nozares ekspertu viedokļi par aviācijas attīstības izaicinājumiem un ceļu uz izaugsmi. Kā ‘lielie spēlētāji’ risina problēmas, kas saistītas ar straujo gaisa satiksmes attīstību, un kādus pasākumus tie veic, lai pārvarētu lielākos izaicinājumus – drošību, ērtību un vides ilgtspēju?

Saskaņā ar Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) ziņojumu, ir paredzams, ka līdz 2035. gadam aviopasažieru skaits pieaugs līdz 7,2 miljardiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pašreizējais apjoms (3,8 miljardi). Tas nozīmē, ka arī standartu loma šajā nozarē tikai pieaugs. 

“Rosstandart” (Krievija) vadītājs Aleksejs Abramovs uzskata, ka no visām standartizācijas institūcijām tieši ISO ir jāuzņemas galvenā loma standartu attīstībā aviācijas jomā.

Vēl šajā žurnāla numurā lasiet par lidostu attīstību, Meksikas un Ķīnas aviācijas attīstību, Solar Impulse projektu un citām ar aviāciju saistītām tēmām.

Lejupielādējiet "ISOfocus" elektronisko versiju (angļu valodā) ​šeit.