ISO svin 70 gadu jubileju

23.02.17

ISO stāsts sākās 1946. gadā, kad 25 valstu delegāti sapulcējās Londonā, lai apspriestu standartizācijas nākotni. Gadu vēlāk, 1947. gada 23. februārī ISO oficiāli sāka savu darbību. Šajā pēckara laikā organizācijas dibinātāji uzskatīja, ka starptautiskajiem standartiem ir jākļūst par pamatu pasaules atjaunošanai.

Organizācijas dibināšanas mērķis bija atvieglot dalībvalstu nacionālo standartizācijas institūciju sadarbību un koordināciju, kā arī to izstrādāto standartu unificēšanu. Dibinātāji nolēma, ka organizācija būs atvērta ikvienai valstij, kas vēlas sadarboties – ar vienādām tiesībām un vienlīdzīgiem pienākumiem. Šie pamatprincipi ir spēkā joprojām.

ISO šodien apvieno 163 dalībvalstis. ISO Starptautiskie standarti aptver gandrīz visus tehnoloģiju un biznesa aspektus, nodrošinot pozitīvas pārmaiņas pasaulē, kas nemitīgi attīstās.

Pēc organizācijas nodibināšanas tika izveidotas 67 ekspertu grupas (tehniskās komitejas) dažādās tehniskajās jomās, piemēram, skrūvju vītnes, jūras tehnoloģijas, pārtika, tekstils, krāsas, laboratorijas aprīkojums u.c., saņemot mandātu izstrādāt starptautiskos standartus. Tā rezultātā 1951. gadā tapa pirmais ISO standarts (tolaik dēvēts “rekomendācijas”) ISO/R 1:1951 Standard reference temperature for industrial length measurements. Kopš tā laika ISO portfelis ir paplašinājies līdz pat vairāk nekā 22 000 standartu, sniedzot atbalstu visām nozīmīgākajām tehnoloģiju, vides un sociālajām pārmaiņām, kas notikušas pasaulē.

"Šo 70 gadu laikā ISO ir radījusi standartus, kas ietekmējuši mūsu vēsturi un veicinājuši pasaules lielākās inovācijas. No aviācijas vai autorūpniecības materiālu, iekārtu un komponentu standartizācijas līdz vides piesārņojuma mērījumu standartizēšanai, no pārtikas drošības pārvaldības sistēmu izveides līdz cilvēka un robotu mijiedarbības vadlīniju izstrādei, starptautiskā standartizācija vienmēr ir attīstījusies, pamatojoties uz nozares un sabiedrības vajadzībām, "saka ISO prezidents Dr. Zhang Xiaogang.

Vairāk par ISO vēsturi un attīstību lasiet ISO mājaslapā

ISO 9001 standarts pieejams latviešu valodā

16.02.17

Sākot ar 16. februāri LVS interneta vietnē www.lvs.lv pieejams LVS EN ISO 9001:2017 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības standarta tulkojums latviešu valodā, kā arī dokumenta bilingvālā versija (angļu/latviešu val.).

Kāpēc standarts tika pārskatīts?
Standarti tiek pārskatīti vidēji reizi piecos gados, lai nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību lietotāju un tirgus prasībām. Standarts tika pārskatīts, ņemot vērā mūsdienu biznesa izaicinājumus un vajadzības.

Kādas ir būtiskākās atšķirības jaunajā standartā?
Lielākā atšķirība ir standarta struktūra. Standarta jaunā versija ir veidota saskaņā ar citos ISO pārvaldības sistēmu standartos esošo vispārējo struktūru, padarot to vieglāk savietojamu ar dažādām pārvaldības sistēmām uzņēmumā. Otra būtiskā atšķirība ir uzsvars uz riskos balstītu domāšanu. Lai gan risku izvērtēšana vienmēr ir bijusi daļa no standarta, jaunajā versijā tai ir piešķirta nozīmīgāka loma.

Kādas priekšrocības sniedz jaunais standarts?
Standarta jaunā versija paredz lietotājiem virkni priekšrocību, piemēram:

 • lielāks uzsvars uz augstākās vadības iesaistīšanos;
 • strukturēta pieeja organizācijas risku un iespēju izvērtēšanai;
 • vienkāršota valoda un vienota struktūra un terminoloģija, kas ir saderīga ar citām kvalitātes pārvaldības sistēmām;
 • labāk pielāgota piegādes ķēžu pārvaldītājiem;
 • draudzīgāka servisa organizācijām, kas orientējas uz pakalpojumiem.

Šobrīd lietoju LVS EN ISO 9001:2009. Kā rīkoties?
Organizācijas tiek aicinātas pielāgot savas kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstoši jaunajām prasībām. Katra organizācija ir atšķirīga, līdz ar to arī veicamās aktivitātes visticamāk būs katrā situācijā atšķirīgas. Neskatoties uz to, šie seši padomi palīdzēs uzsākt vēlamās pārmaiņas:

 1. Iepazīstieties ar jauno dokumentu. Tajā ir vairāki jauninājumi, bet daudz kas ir palicis identisks no iepriekšējās standarta versijas. (Salīdzinājuma tabula, kas pieejama www.iso.org, palīdzēs identificēt, kuras standarta daļas ir pārceltas uz citām sadaļām.)
 2. Identificējiet, kas organizācijā jāmaina, lai atbilstu jaunajām prasībām.
 3. Izstrādājiet ieviešanas plānu.
 4. Nodrošiniet vajadzīgās apmācības visām nodaļām un darbiniekiem, kas saistīti ar organizācijas darba efektivitāti.
 5. Atjaunojiet esošo kvalitātes pārvaldības sistēmu saskaņā ar jaunajām prasībām.
 6. Ja organizācija ir sertificēta/akreditēta atbilstoši šim standartam, sazinieties ar attiecīgo sertificēšanas/akreditēšanas institūciju un vienojieties par pāreju uz jauno standarta versiju.

Esam sertificēti atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standartam. Kā rīkoties?
Ja vēlaties saglabāt atbilstību LVS EN ISO 9001 standartam, būs jāpielāgo organizācijas kvalitātes pārvaldības sistēmu jaunās standarta versijas prasībām un jāveic sertifikāciju par atbilstību jaunajam standartam. Pārejai uz standarta jauno versiju ir noteikts trīs gadu periods kopš standarta publicēšanas (2015. gada septembris). Tas nozīmē, ka pēc 2018. gada septembra sertifikācija atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standartam vairs nebūs spēkā.”

Sīkāka informācija par atjaunoto standarta versiju pieejama šeit.

www.lvs.lv standartu iegāde pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.

Bez maksas standartus var lasīt: LVS birojā K.Valdemāra ielā 157, 305. kab., Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, RTU filiālēs (studenti/pasniedzēji) u.c. izglītības iestādēs.