Iznācis "ISOfocus" jūlija / augusta numurs (Nr.117)

11.07.16

Vai jūs uzticaties pārtikas un rūpniecības preču kvalitātei? Vai uzticaties auto, ar kuru pārvietojaties, un ēkām, kurās uzturaties? Uzticība ir attiecības starp uzņēmējiem un patērētājiem. Tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas nodrošina abām pusēm izdevīgus risinājumus: drošību, kvalitāti, produktivitāti un ilgtspēju. Jaunajā ISOfocus numurā apkopotā informācija ļauj uzzināt, kā standarti palīdz stiprināt uzticībā balstītās attiecības.

ISO uzrunāja daudzus ekspertus par viņu praktisko pieredzi uzticības radīšanā. ISO aptaujāja arī industriju līderus par to, kā atbilstības novērtēšana (testēšana, inspicēšana un sertificēšana) veido uzticību. Jaunajā žurnāla numurā Jūs varat iepazīties šiem daudzpusīgajiem viedokļiem un atziņām.

Lejupielādējiet "ISOfocus" elektronisko versiju (angļu valodā) šeit.

Žurnāla drukātā versija pieejama Standartizācijas biroja lasītavā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 157, 305. kab.

LVS paraksta “Vienoto standartizācijas iniciatīvu”

21.06.16

Š.g. 13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē ES Vienotā tirgus foruma ietvaros pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas standartizācijas organizācijām, Eiropas standartizācijas nozarē ieinteresētajām pusēm un nacionālajām standartizācijas institūcijām, tostarp LVS vadītājs Ingars Pilmanis parakstīja “Vienoto standartizācijas iniciatīvu”. Parakstot šo dokumentu, Latvija paudusi atbalstu Eiropas standartizācijas sistēmas modernizācijai, kas veicinās ES, tai skaitā Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un inovācijas.

Dokuments, par kuru diskusijas aizsākās tieši Rīgā, Eiropas standartizācijas samita laikā 2015. gada jūnijā, atspoguļo Eiropas Savienības vīziju un 15 darbības virzienus, lai pirms vairākiem gadu desmitiem radīto Eiropas standartizācijas sistēmu pielāgotu mūsdienu izaicinājumiem, kas saistīti ar ES vienotā tirgus attīstību, ekonomikas mainību, uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību, arvien lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu, kā arī pieaugošo pakalpojumu nozīmīgumu globālajā ekonomikā.

“Vienotās standartizācijas iniciatīvas” mērķis ir aicināt visas standartizācijas procesā iesaistītās puses (piem., preču ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, patērētājus, publisko sektoru, vides organizācijas, zinātniekus, pētnieku, utt.) vienoties par pašreizējās Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju un prioritātēm, kā arī nodrošināt savlaicīgu jaunu standartu izstrādi.

Latvijai ir svarīgi veicināt izpratni un zināšanas par standartu izstrādi un ieguvumiem no to pielietošanu gan privātajā, gan arī publiskajā sektorā. Tajā pat laikā Latvijas uzņēmējiem ir visas iespējas daudz aktīvāk iesaistīties standartizācijas procesos - esošo standartu pārskatīšanā un jaunu standartu izveidē. “Latvijas standarts“ (LVS) nodrošina platformu uzņēmēju un ekspertu iesaistei standartizācijas procesos – iespēju darboties standartizācijas tehniskajās komitejās, komentēt standartu projektus un pārstāvēt sava uzņēmuma intereses.