Aicinām pieteikties dalībai jaunajā standartizācijas tehniskajā komitejā „Tipveida līgumi būvniecībā”

18.05.16

SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs informē par jaunas standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK „Tipveida līgumi būvniecībā” izveidošanu un aicina ieinteresētās puses pieteikt dalībai savus pilnvarotos pārstāvjus. Tehniskās komitejas dibināšanas sanāksme notiks š. g. 24. maijā, Kr. Valdemāra ielā 157, 321. telpā, plkst. 14:00. 

LVS/STK „Tipveida līgumi būvniecībā” galvenie darbības uzdevumi būs saistīti ar būvniecības tipveida līgumu standartu izstrādi būvju projektēšanai, būvdarbiem un uzturēšanai.

Lūdzam informēt par savu dalību LVS/STK „Tipveida līgumi būvniecībā” sanāksmē līdz 20. maijam Standartizācijas biroja tehniskās komitejas koordinatori Aivu Kukuli. E-pasta adrese: aiva.kukule[at]lvs.lv. 

“Būvniecības nedēļa 2016” ietvaros notiks Standartizācijas diena

17.05.16

Turpinot 2015. gadā Eiropas Standartizācijas samita ietvaros aizsākto tradīciju, arī šogad no 31. maija līdz 3. jūnijam Rīgā notiks “Būvniecības nedēļa”. Četru dienu garumā būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki un eksperti, izglītības, valsts iestāžu un organizāciju pārstāvji diskutēs par nozares politikas, ēku renovācijas, būvnormatīvu un izglītības aktualitātēm nozarē.

2. jūnijā norisināsies Standartizācijas diena, kurā pulcēsies dažādu jomu eksperti, lai diskutētu un vienotos par nepieciešamo rīcību nozares būvnormatīvu un standartu izstrādē. Standartizācijas dienā Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas nodaļas vadītājs Renārs Špade, Latvijas standarts (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītājs Pēteris Druķis informēs par standartu piemērošanas iespējām būvniecības regulējuma pilnveidošanā, par būvniecības pamatnostādnēm un standartiem kā nozares pašregulācijas mehānismu, par būvnormatīvu sasaisti ar standartiem, standartizācijas tehnisko komiteju lomu, kā arī par standartizācijas attīstības izaicinājumiem un risinājumiem. Pasākuma tiks prezentēta arī citu valstu pieredze attiecībā uz būvnormatīviem un Eiropas standartiem būvniecībā.

Standartizācijas dienas otrajā daļā, piedaloties Latvijas standartizācijas tehniskajām komitejām, paredzēta apaļā galda diskusija „Jauno būvnormatīvu izaicinājumi standartizācijas aktivitātēm būvniecībā”.

Aicinām iepazīties ar “Būvniecības nedēļas 2016” programmu un reģistrēties BVKB mājas lapā: www.bvkb.gov.lv/lv/content/buvniecibas-nedela.

“Būvniecības nedēļu 2016” organizē BVKB sadarbībā ar EM, LVS, RTU, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību un citām būvniecības nevalstiskajām organizācijām.

Pirmo reizi “Būvniecības nedēļa” tika organizēta 2015. gadā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros, kas bija pirmais šāda veida notikums Latvijā un ES.