Ingars Pilmanis


Dzimis 1973. gada 4.maijā, Rīgā

Darba pieredze

12.04.2010 - pašlaik Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. Standartizācijas biroja vadītājs

2005 - 2009 Nacionālās standartizācijas institūcijas „Latvijas standarts” valdes loceklis

2004 - 2010 Ekonomikas ministrijas Būvniecības departaments. Departamenta direktors

2003 - 2004 Ekonomikas ministrijas Tehnoloģiju departaments. Departamenta direktors

1999 - 2003 Ekonomikas ministrijas Kvalitātes struktūrpolitikas un iekšējā tirgus departaments. Atbilstības novērtēšanas koordinācijas nodaļa. Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs

1997 - 1999 Ekonomikas ministrijas Kvalitātes struktūrpolitikas un vadības departaments. Kvalitātes sistēmu un sertifikācijas nodaļa. Nodaļas vadītājs

1994 - 1997 Ekonomikas ministrija. Tirdzniecības politikas departaments. Standartizācijas un sertifikācijas nodaļa. Galvenais speciālists

Izglītība

2004 – Latvijas universitāte, Juridiskā fakultāte

1995 - 1997 Latvijas universitāte, Vadības un ekonomikas fakultāte, Vadības teorijas apakšprogramma. Maģistra grāds biznesa vadībā

1991 - 1995 Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, Ekonomiskās informātikas apakšprogramma. Bakalaura grāds biznesa vadībā

1988 - 1991 Rīgas 1. Ģimnāzija.

1980 - 1988 Baldones vidusskola

Valodu zināšanas

Latviešu dzimtā, krievu un angļu brīvi