Būvniecības nedēļa 2016

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas standarts (LVS), Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Rīgas Tehnisko universitāti un citām būvniecības nevalstiskajām organizācijām organizēja Būvniecības nedēļu 2016, kas norisinājās Rīgā no 2016. gada 31. maija līdz 3. jūnijam.

Četru dienu garumā būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki un eksperti, izglītības, valsts iestāžu un organizāciju pārstāvji diskutēja par nozares politikas, ēku renovācijas, standartu un būvnormatīvu un izglītības aktualitātēm nozarē.

Būvniecības nedēļas laikā notika 4 tematiskās dienas, katra no tām bija veltīta specifiskai nozares tēmai:

31. maijā – Politikas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēja par Būvniecības politikas pamatnostādnēm un nepieciešamo rīcības plānu būvniecības nozares attīstībai.

1. jūnijā – Renovācijas diena, kurā pasākuma dalībnieki diskutēja par Renovācijas stratēģijas ietvaru ēku renovācijai Latvijā un tās ietekmi uz būvniecības nozari, kā arī finansējuma pieejamību un kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu.

2. jūnijā – Standartizācijas diena, kurā par būvniecību atbildīgās ministrijas un standartizācijas tehniskās komitejas apaļā galda diskusijā vienojās par turpmākajām aktivitātēm būvnormatīvu un standartu izstrādē būvniecības nozarē.

3. jūnijā – Tehniskās izglītības diena, kurā būvniecības un izglītības nozares pārstāvji diskutēs par izaicinājumiem augstākajā un profesionālajā izglītībā, lai nodrošinātu industrijai nepieciešamos speciālistus.

Būvniecības nedēļas kopsavilkums

Eiropas Savienības Būvniecības nedēļa Latvijā 2015

2012. gadā Eiropas Komisija noteica būvniecības nozares stratēģiju ES dalībvalstīm “Būvniecība 2020” (Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises {SWD(2012) 236 final}). Stratēģijas galvenie uzdevumi ir uzlabot būvniecībā strādājošo uzņēmumu konkurētspēju, stimulēt būvspeciālistu kvalifikācijas celšanu, īstenot Eiropas izaicinājumus energoefektivitātes un ilgtspējas sakarā, kā arī modernizēt būvniecības vides regulējumu un iekšējā tirgus komunikāciju ES dalībvalstīs.

Lai īstenotu šo stratēģiju, 2015. gada jūnija pirmajā nedēļā Latvijā tika organizēta Būvniecības nedēļa, kuras ietvaros notika dažādi būvniecības nozares aktualitātēm veltīti pasākumi.

Būvniecības nedēļu organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju, Latvijas standartizācijas institūciju Latvijas standarts (LVS), nozares nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem, būvniecības nozares ekspertiem un attiecīgajām valsts institūcijām.

Pārskats par Būvniecības nedēļas norisēm un rezultātiem.