Horizon 2020

“Horizon 2020” ir visu laiku lielākā ES pētniecības un inovāciju programma. Pateicoties tai, paredzēts veikt daudz nozīmīgu atklājumu, gūt unikālu pieredzi un iedzīvināt tirgū lieliskas idejas, kas radušās laboratorijās. Septiņu gadu laikā (no 2014. līdz 2020. gadam) programmas ietvaros pieejams finansējums gandrīz 80 miljardu eiro apmērā.

Eiropas valstu līderi un Eiropas Parlamenta deputāti ir vienojušies, ka ieguldījums pētniecībā un inovācijās ir nozīmīgs Eiropas nākotnei, un izvirzījuši to stratēģijas “Eiropa 2020” centrā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi.

Programma “Horizon 2020” palīdz sasniegt šo mērķi, saistot pētniecību ar inovācijām un galveno uzmanību pievēršot trīs jomām: zinātnes izcilībai, rūpniecībai un sabiedrības problēmām. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai Eiropā pastāvētu pasaules līmeņa zinātne un tehnoloģijas, kas veicina ekonomisko izaugsmi.

Standartizācija programmā “Horizon 2020” tiek identificēta kā viens no inovāciju atbalsta pasākumiem, mazinot plaisu starp pētniecību un tirgu un veicinot ātru un ērtu pētījumu rezultātu pārnesi Eiropas un starptautiskajos tirgos.

Sīkāka informācija par programmu “Horizon 2020”:

BRIDGIT projekts

No 2013. gada janvāra līdz 2015. gada martam Eiropā tika īstenots projekts BRIDGIT, kura mērķis bija mazināt plaisu starp standartizāciju, pētniecību un inovācijām:

  • demonstrējot Eiropas standartizācijas organizāciju labāko praksi sadarbībā ar pētniekiem;
  • nododot ideju par standartizācijas un pētniecības sinerģiju pētnieku apvienībām un citām pētniecībā iesaistītajām pusēm;
  • izplatot pierādījumus par standartizācijas saikni ar inovācijām.

Sīkāka informācija par projektu un rezultātiem.