MVU un standartizācija


Sadaļa par standartizāciju saistībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izveidota, lai palīdzētu MVU orientēties ar standartizācijas darbu saistītos jautājumos, kā arī atvieglotu piekļuvi informācijai par standartizācijas darbu.

MVU no standartizācijas var gūt ievērojamu labumu, kā arī uzņēmēji var dot būtisku ieguldījumu standartizācijas darbā.

Būtiskākie mazās un vidējās uzņēmējdarbības ieguvumi, ko sniedz standartu lietošana:

  • konkurētspējas pieaugums. Standarti samazina tirdzniecības tehniskās barjeras, tādējādi paplašinot piekļuvi Eiropas vienotajam tirgum. Produkta vai pakalpojuma atbilstība standartam nodrošina tā savietojamību, kas var būt īpaši nozīmīgi eksportētājiem.
  • peļņas palielināšana. Uzlabojot produkta vai pakalpojuma kvalitāti, ieviešot inovatīvus risinājumus, rodas iespēja piesaistīt arvien jaunus klientus un noturēt jau esošos.
  • risku un izmaksu samazināšana. Pielietojot darbā aprobētas metodes un ekspertu pārbaudītas iekārtas, ir iespēja ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus.

Savukārt, līdzdarbojoties standartizācijas procesos, MVU var ietekmēt standartu izstrādi gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī:

  • darbojoties standartizācijas tehniskajās komitejās;
  • paužot viedokli ar nacionālās/Eiropas standartizācijas organizācijas un/vai nozaru asociāciju starpniecību.

Kontaktinformācija:

​E-pasts: standard[at]lvs.lv