Likumi un MK noteikumi, kuros ir tiešas atsauces uz standartiem


Saskaņā ar Standartizācijas likuma 13. panta otro daļu Ministru kabinets var noteikt obligāti piemērojamus Latvijas standartus. Šajā gadījumā piemērojamais standarts tiek tieši norādīts tiesību akta tekstā. Parasti likumdevējs atsaucas uz spēkā esošu Latvijas standartu, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi. Standartu piemērošanas nosacījumi ir noteikti likumdošanas aktos.

Sarakstā iekļauti tikai spēkā esošie Latvijas Republikas likumdošanas akti, kuros ir atsauces uz Latvijas standartiem. Konkrēta standarta bibliogrāfiskajā informācijā ir apkopoti visi likumdošanas akti un piemērojamo standartu saraksti, kuros ir atsauces uz šo standartu.