Standartu veidi


Pamatstandarts

– standarts ar plašu darbības sfēru vai vispārīgiem nosacījumiem vienā noteiktā jomā.

Terminoloģijas standarts

– standarts, kas ir saistīts ar terminiem, parasti arī ar to definīcijām, un dažreiz ar paskaidrojošām piezīmēm, ilustrācijām, piemēriem, u.c.

Testēšanas standarts

– standarts, kurā dotas testēšanas metodes, kas dažkārt papildinātas ar citiem testēšanas nosacījumiem, tādiem kā, paraugu ņemšana, statistikas metožu lietošana, testu secība.

Produkta standarts

– standarts, kas detalizē prasības, kādām jāatbilst produktam vai produkta grupai, lai noteiktu piemērotību paredzētajam mērķim.

Procesa standarts

– standarts, kas nosaka prasības, kādām jāatbilst procesam, lai noteiktu tā piemērotību paredzētajam mērķim.

Pakalpojuma standarts

– standarts, kas nosaka prasības, kādām jāatbilst pakalpojumam, lai noteiktu tā piemērotību paredzētajam mērķim.

Saskarsmes standarts

– standarts, kas nosaka prasības, kuras saistītas ar produktu vai sistēmu saderību to savstarpējās saskarsmes punktos.

Sniedzamo uzziņu standarts

– ​standarts, kas iekļauj raksturīgo pazīmju sarakstu, norādot vērtības vai citas ziņas par produktu, procesu vai pakalpojumu.