solis 1 - meklēsolis 2 - izvēliessolis 3 - iestatījumisolis 4 - grozssolis 5 - apmaksa

ICS grupas

Numurs Nosaukums
01 VISPĀRĒJIE PAMATPRINCIPI. TERMINOLOĢIJA. STANDARTIZĀCIJA. DOKUMENTĀCIJA
03 PAKALPOJUMI. FIRMAS ORGANIZĀCIJA, PĀRVALDĪBA UN KVALITĀTE. ADMINISTRĀCIJA. TRANSPORTS. SOCIOLOĢIJA
07 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
11 VESELĪBAS APRŪPES TEHNOLOĢIJA
13 VIDE. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA. DROŠĪBA
17 METROLOĢIJA UN MĒRĪJUMI. FIZIKĀLĀS PARĀDĪBAS
19 TESTĒŠANA
21 MEHĀNISKĀS SISTĒMAS UN TO SASTĀVDAĻAS
23 HIDRAULISKĀS UN PNEIMATISKĀS SISTĒMAS UN TO SASTĀVDAĻAS
25 MAŠĪNBŪVE
27 ENERĢĒTIKA UN SILTUMTEHNIKA
29 ELEKTROTEHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKĀCIJAS. AUDIO UN VIDEOTEHNIKA
35 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA. BIROJA TEHNIKA
37 ATTĒLU TEHNOLOĢIJA
39 PRECĪZĀ MEHĀNIKA. JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI
43 TRANSPORTLĪDZEKĻI
45 DZELZCEĻŠ
47 KUĢUBŪVE
49 AVIĀCIJAS UN KOSMOSA TEHNIKA
53 MATERIĀLU PĀRVIETOŠANAS IEKĀRTAS
55 PREČU SAIŅOŠANA UN SADALE
59 TEKSTILA UN ĀDU TEHNOLOĢIJA
61 APĢĒRBU RŪPNIECĪBA
65 LAUKSAIMNIECĪBA
67 PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJA
71 ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA
73 KALNRŪPNIECĪBA UN DERĪGIE IZRAKTEŅI
75 NAFTA UN AR TO SAISTĪTĀS TEHNOLOĢIJAS
77 METALURĢIJA
79 KOKSNES TEHNOLOĢIJA
81 STIKLA UN KERAMIKAS RŪPNIECĪBA
83 GUMIJAS UN PLASTMASU RŪPNIECĪBA
85 PAPĪRA TEHNOLOĢIJA
87 LAKU UN KRĀSU RŪPNIECĪBA
91 BŪVMATERIĀLI UN BŪVNIECĪBA
93 INŽENIERBŪVNIECĪBA
95 MILITĀRĀS TEHNOLOĢIJAS
97 MĀJSAIMNIECĪBAS IEKĀRTAS. ATPŪTA. SPORTS
99 BEZ NOSAUKUMA