Sākusies reģistrācija Eiropas standartizācijas samitam

26.03.15

Šā gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Eiropas standartizācijas samits, ko organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas standarts (LVS). Samits ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē oficiālajiem pasākumiem.

Samitā piedalīsies augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas un starptautiskajām standartizācijas organizācijām, 50 valstu nacionālajām standartizācijas organizācijām un starptautiskās biznesa vides, kā arī dažādu industriju pārstāvji un eksperti no Latvijas.

Samita centrālā tēma ir “Kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku”, galveno uzmanību pievēršot būvniecības nozarei. Samita paralēlo sesiju laikā tiks apskatīti tādi jautājumi kā ēku energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, atjaunojamie resursi un inovācijas un ēku projektēšana un pārvaldība.

Līdzdalība Eiropas standartizācijas procesos ir priekšnosacījums Latvijas komersantu izaugsmei un konkurētspējīgai dalībai pasaules un attiecīgo reģionu tirgos. Dalība šāda augsta mēroga pasākumā Latvijas komersantiem:

  • veicinās Latvijas komersantu aktīvāku iesaistīšanos standartu izstrādes procesā, tādējādi nodrošinot Latvijas interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē;
  • sniegs pārliecību par standartu nozīmi konkurētspējas veicināšanā un ieguvumiem no standartizācijas Eiropas tirgus iekarošanā;
  • dos iespēju paplašināt kontaktus starptautiskās sadarbības sekmēšanai.

Uzņēmēji un eksperti ir aicināti pieteikt dalību samitā, reģistrējoties summit2015.lvs.lv!

LVS aicina pieteikties jaunajā darba grupā „Vienotā e-rēķina ieviešana”

20.03.15

SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs (LVS) informē par jaunas standartizācijas darba grupas LVS/DG „Vienotā e-rēķina ieviešana” izveidošanu un aicina ieinteresētās puses pieteikt dalībai savus pilnvarotos pārstāvjus. Darba grupas dibināšanas sanāksme notiks šā gada 15. aprīlī plkst. 15.00 LTRK telpās K.Valdemāra ielā 35, Rīgā.

LVS/DG „Vienotā e-rēķina ieviešana” galvenie darbības uzdevumi būs saistīti ar vienota e-rēķina sistēmas izveidi, apvienojot šobrīd pastāvošās dažādās sistēmas, kā arī nacionālā viedokļa sagatavošanu par Eiropas standartu projektiem, kas tiks izstrādāti jaunajā Eiropas standartizācijas tehniskajā komitejā CEN/TC 434 „Electronic Invoicing”.

Lūdzam līdz šā gada 13. aprīlim par savu dalību informēt LVS tehniskās komitejas koordinatori Guntu Šeieri, e-pasta adrese: Gunta.Seiere@lvs.lv.