Sākusies reģistrācija Eiropas standartizācijas samitam

Šā gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Eiropas standartizācijas samits, ko organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas standarts (LVS). Samits ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē oficiālajiem pasākumiem.

Samitā piedalīsies augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas un starptautiskajām standartizācijas organizācijām, 50 valstu nacionālajām standartizācijas organizācijām un starptautiskās biznesa vides, kā arī dažādu industriju pārstāvji un eksperti no Latvijas.

Samita centrālā tēma ir “Kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku”, galveno uzmanību pievēršot būvniecības nozarei. Samita paralēlo sesiju laikā tiks apskatīti tādi jautājumi kā ēku energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, atjaunojamie resursi un inovācijas un ēku projektēšana un pārvaldība.

Līdzdalība Eiropas standartizācijas procesos ir priekšnosacījums Latvijas komersantu izaugsmei un konkurētspējīgai dalībai pasaules un attiecīgo reģionu tirgos. Dalība šāda augsta mēroga pasākumā Latvijas komersantiem:

  • veicinās Latvijas komersantu aktīvāku iesaistīšanos standartu izstrādes procesā, tādējādi nodrošinot Latvijas interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē;
  • sniegs pārliecību par standartu nozīmi konkurētspējas veicināšanā un ieguvumiem no standartizācijas Eiropas tirgus iekarošanā;
  • dos iespēju paplašināt kontaktus starptautiskās sadarbības sekmēšanai.

Uzņēmēji un eksperti ir aicināti pieteikt dalību samitā, reģistrējoties summit2015.lvs.lv!

17.04.15

Š.g. 7. aprīlī Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītājs Pēteris Druķis un Latvijas standarts (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis vienojās par sadarbību, kā rezultātā tika noslēgts līgums par pieeju standartiem BVKB darbiniekiem.

P.Druķis atzīst, ka pieeja standartu bibliotēkai ir nepieciešama, lai sekmīgi un pilnvērtīgi veiktu birojam uzticētās funkcijas – īstenot uzraudzību pār ēkām, kurās vienlaikus plānots uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, būvdarbu procesu un pieņemt ekspluatācijā minētās ēkas.

“Biroja speciālisti būvlaukumos kontrolēs nevis atbilstību Būvniecības likuma vai Ministru kabineta noteikumu normām, bet gan būvdarbu veicēju izpildījuma atbilstību būvniecības standartu prasībām (saskaņā ar minētā likuma un MK noteikumu normām). Tādēļ darbiniekiem ir ļoti svarīgi zināt standartos noteiktos raksturlielumus, lai mūsu veiktās kontroles būtu objektīvas un kvalitatīvu būvniecības darbu izpildījumu atbalstošas,” skaidro P. Druķis.

Līgumus par pieeju standartu bibliotēkas pakalpojumam LVS ir noslēgts arī ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Rīgas Tehnisko universitāti, Rēzeknes augstskolu un citām valsts un privātajām organizācijām.

2014. gada rudenī darbu uzsāka jaunā LVS interneta vietne www.lvs.lv. Tā lietotājiem nodrošina virkni priekšrocību, tajā skaitā plašāku informāciju par standartiem un meklēšanas iespējas, sekošanu standartu jaunumiem un 24 stundu lasīšanu.

Seminārs par būvnormatīviem un ar tiem saistītajām pārmaiņām un izaicinājumiem

07.04.15

Š.g. 21. aprīlī plkst.15.00-17.00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) telpās Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 notiks seminārs “Latvijas būvnormatīvu sistēma pēc 1.jūlija: sagaidāmās izmaiņas un ar tām saistītie izaicinājumi”.

Semināra lektori: Būvniecības valsts kontroles biroja direktors Pēteris Druķis un LVS vadītājs Ingars Pilmanis.

Latvijas būvniecības normatīvā regulējuma sistēma ir ievērojamu izmaiņu priekšā. Spēkā ir stājies jaunais Būvniecības likums. Šobrīd Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvniecības nozares ekspertiem strādā pie jauniem Ministru kabineta noteikumiem, kas turpmāk noteiks būvniecības kārtību Latvijā. Īpaši tas skar Latvijas būvnormatīvus, jo notiek pilnīga pāreja uz Eiropas un nacionālajiem būvniecības standartiem.

Seminārā varēs uzzināt, ar kādiem izaicinājumiem šo pārmaiņu kontekstā saskarsies Latvijas būvniecības nozare, kāda turpmāk būs standartu loma būvniecības normatīvajā regulējumā un kā iegūt informāciju par standartiem un piedalīties standartu izstrādē.

Reģistrēšanās: http://ej.uz/NA_21_04_2015