Standartu dienas Briselē 2015

27.02.15

Šā gada 21., 22. aprīlī Briselē notiks Standartu dienas (StandarDays), kurās ikviens interesents divu dienu apmācībās Eiropas ekspertu vadībā varēs iepazīties ar Eiropas standartizācijas sistēmu, Eiropas standartu lomu un priekšrocībām, standartu tapšanas procesu, uzņēmējdarbības ieguvumiem no standartu lietošanas, standartu saikni ar likumdošanu, kā arī tikties ar CEN, CENELEC ekspertiem un iegūt atbildes uz jautājumiem par standartizāciju Eiropā un pasaulē.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Sīkāka informācija pieejama CEN-CENELEC mājas lapā.

Eiropas standartizācijas samita tematika iegūst aprises

20.02.15

2015. gada 16. februārī Ekonomikas ministrijā notika Eiropas standartizācijas samita darba grupas sanāksme. Tajā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar samita norisi un tematiku.

Samita galvenais temats “Kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku” (How standardization can further the transition to a cleaner and smarter economy) aptvers tādas būvniecības nozares perspektīvas kā energoefektivitāte, ilgtspēja, atjaunojamie resursi un inovācijas. Samits paredzēts kā platforma viedokļu apmaiņai un diskusijām par esošo situāciju būvniecības nozarē, Eiropas pieredzi, inovācijām un nākotnes attīstības scenārijiem, kā arī standartizācijas lomu nozares attīstībā.

Būvniecības nozare ir būtiska Eiropas savienības (ES) ekonomikas sastāvdaļa. Arī Latvijas sabiedrībā būvniecības attīstība ir aktuāls diskusiju temats. Samits piedāvās diskusiju iespējas gan politiskajos, gan standartizācijas ietvaros, akcentējot prezidentūras prioritātes – ilgtspēju, izaugsmi un iesaistīšanos.

24. februārī Briselē paredzēta Eiropas Komisijas, CEN-CENELEC, Apvienotā pētījumu centra (Joint Research Centre), Latvijas pārstāvniecības ES un Eiropas sabiedrisko organizāciju pārstāvju darba tikšanās, lai pārrunātu un vienotos par samita tematiku un citiem ar samitu saistītiem jautājumiem.

Paralēli tiek īstenota aktīva komunikācija ar uzņēmējiem par iespējamo sadarbību un arī atbalstu samita veiksmīgai norisei. Vairāki uzņēmumi jau ir izteikuši vēlmi sniegt atbalstu, un ir sagaidāms, ka šī interese tikai palielināsies.

Latvijas komersantiem dalība šāda augsta mēroga pasākumā dos iespēju aktīvāk iesaistīties standartu izstrādes procesos, lai nodrošinātu Latvijas interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē, kā arī iegūt kontaktus starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Papildus informācija par samitu un iespējām sadarboties: lvs@lvs.lv, 67379340