LVS uzsāk sadarbību ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru

02.09.15

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU), un veicinātu standartu pieejamību un uzņēmēju izpratni par standartu lomu uzņēmējdarbības un konkurētspējas veicināšanā, Latvijas Standartizācijas birojs (LVS) uzsāk sadarbību ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru (ZRKAC).

No 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim ZRKAC telpās reģiona uzņēmējiem pieejams pakalpojums Standartu Bibliotēka. Tā ir iespēja uzņēmējiem iepazīties ar vairāk nekā 30 000 Latvijas standartiem (nacionālie un adaptētie Eiropas (EN) un starptautiskie (ISO, IEC) standarti un to vēsturiskās versijas). Pakalpojums būs pieejams ZRKAC bibliotēkā un Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā. 

Standartu Bibliotēkas pakalpojumā ietilpst:

  • standartu tiešsaistes lasīšana;
  • standartu meklēšana pēc numura vai standartu grupas;
  • vārda vai frāzes meklēšana standarta tekstā.

LVS un ZRKAC sadarbības ietvaros ir paredzēti arī izglītojoši semināri un citas aktivitātes uzņēmēju kompetenču attīstības veicināšanai standartizācijas jomā.

Līga Miķelsone, ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja: “Esam gandarīti par šo sadarbības iespēju, jo pieredze rāda, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir būtiski orientēties ar standartizācijas darbu saistītos jautājumos. Šī informācija un zināšanas var būtiski ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju – produkta vai pakalpojuma atbilstība standartam var sekmēt eksportu un samazināt tirdzniecības tehniskās barjeras, paplašinot piekļuvi Eiropas vienotajam tirgum, kā arī samazināt riskus un izmaksas.”

ZRKAC mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas mūžizglītības piedāvājumu atbilstoši Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un interesēm.

ZRKAC atrodas Jelgavā, Svētes ielā 33, www.zrkac.lv

Baltijas Standartizācijas forums 2015

02.09.15

No šā gada 26. līdz 28. augustam Traķos (Lietuvā) notika ikgadējais Baltijas Standartizācijas forums, kurā pulcējās Baltijas valstu un Polijas nacionālo standartizācijas organizāciju pārstāvji.

Foruma ietvaros dalībvalsts standartizācijas institūciju vadītāji sniedza ieskatu par pagājušā gadā paveikto un nākotnes plāniem. Foruma turpinājumā dalībnieki četrās darba grupās pārrunāja aktuālos jautājumus standartizācijas, tehnisko komiteju darbības, informācijas tehnoloģiju un standartu izplatīšanas jomās. Darba gaitā dalībvalstu pārstāvji dalījās savā pieredzē un iezīmēja kopīgās un atšķirīgas prakses. 

Baltijas Standartizācijas forums ir tradīcija, kas katru gadu pulcē Baltijas valstu un Polijas standartizācijas organizācijas, lai dalītos pieredzē, iegūtu jaunas idejas un pārrunātu standartizācijas jomas aktualitātes. Tas ir nozīmīgs pasākums starpvalstu pieredzes stiprināšanā un standartizācijas jomas attīstībā.

2014. gadā Baltijas Standartizācijas forums notika Polijā, savukārt 2016. gadā forumu organizēs Igaunijas kolēģi.