Uzņēmumi 3,5 mēnešus bez maksas varēs lasīt būvniecības standartus

27.10.15

Ņemot vērā nesenās izmaiņas būvniecības regulējumā un standartu pieaugošo lomu būvniecības regulējumā, Standartizācijas birojs (LVS) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM) piedāvā Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem pakalpojumu “Standartu lasītava” – attālinātu piekļuvi vairāk nekā 3000 būvniecības standartiem (ICS 91 standartu grupa, t.sk. Eirokodeksi). Standartu lasītavas pakalpojums būvkomersantiem no š.g. 1. novembra līdz 2016. gada 15. februārim būs pieejams bez maksas.

Iniciatīvas mērķis ir sniegt uzņēmējiem atbalstu pārejā uz jauno būvniecības regulējumu un atvieglot standartu izvēli. LVS vadītājs Ingars Pilmanis norāda: “Vienlaikus vēlamies novērtēt uzņēmēju interesi, pieprasījumu un nepieciešamību pēc šāda pakalpojuma, lai plānotu tā turpmāko attīstību. Esam atvērti diskusijām un priekšlikumiem, kā iespējami efektīvāk nodrošināt Latvijas standartizācijas sistēmas attīstību un standartu pieejamību Latvijas uzņēmējiem”.

Būvniecības Standartu lasītavā būs pieejami nacionālie (LVS) standarti, adaptētie Eiropas (EN) un starptautiskie (ISO, IEC) standarti un to vēsturiskās versijas. Lasītava regulāri tiks papildināta ar jauniem reģistrētajiem standartiem, to grozījumiem un koriģējumiem. Pateicoties zinātnes attīstībai un inovācijām, tiek uzlaboti esošie un radīti arvien jauni būvmateriāli un ar tiem saistītās projektēšanas metodes un procedūras. Līdz ar to rodas nepieciešamība izstrādāt jaunus standartus un papildināt esošos, iekļaujot tajos jaunās veiktspējas prasības un projektēšanas metodes. Standartos ir apkopota labākā prakse un vērtīgas zināšanas (know-how), līdz ar to standarti ir nozīmīgs atbalsts biznesa attīstībai.

Lai pieteiktos LVS tiešsaistes Standartu lasītavai, līdz 2015. gada 13. novembrim, jāaizpilda veidlapa, kas pieejama šeit. Piekļuve lasītavai tiks nodrošināta visiem būvkomersantiem (tiesības tiks piešķirtas līdz 5 būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem būvspeciālistiem). Veidlapā jānorāda būvkomersanta nodarbināts(-tie) būvspeciālists(-ti) un viņu kontaktinformācija, uz kuru tiks saņemts uzaicinājums reģistrēties LVS sistēmā. Jau reģistrēta persona lasītavu redzēs savā profilā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par pieteikšanos LVS tiešsaistes lasītavas pieejai lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju, zvanot uz tālruņa numuru 67013049, vai rakstot uz e-pasta adresi Ruta.Majeniece@em.gov.lv.

Jauns e-apmācību rīks palīdzēs vairāk uzzināt par standartiem

12.10.15

Eiropas standartizācijas organizācijas CEN un CENELEC sadarbībā ar Eiropas mazo un vidējo uzņēmēju asociāciju Small Business Standards ir izstrādājušas interaktīvu e-apmācību rīku, kas uzņēmējiem, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem un ikvienam interesentam palīdzēs gūt plašāku izpratni par standartiem un standartizāciju. E-apmācību rīks pieejams bez maksas 23 valodās, tostarp arī latviešu valodā, mājas lapā www.standards-esme.eu.

99% no visiem uzņēmumiem Eiropā ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Šie uzņēmumi pārstāv apmēram divas trešdaļas no privātā sektora nodarbināto skaita, kā arī nodrošina vairāk nekā pusi no kopējās biznesa radītās vērtības.

Lai arī daudzi MVU pārstāvji ir iesaistījušies standartizācijas aktivitātēs, tas joprojām ir nepietiekami, lai pilnvērtīgi pārstāvētu MVU intereses. Daudzos gadījumos pietrūkst izpratnes par standartu ietekmi uz MVU biznesu un ieguvumiem no iesaistīšanās standartizācijas procesos nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Tāpēc tika radīta interaktīvā e-apmācību programma ar mērķi padarīt vienkāršāku iepazīšanos ar standartiem un iespējām piedalīties standartu tapšanā.

Programmai ir seši moduļi:

  • Kas ir standarti un kā tie or saistīti ar uzņēmuma darbību?
  • Kas un kā izstrādā standartus?
  • Kāpēc ir jāpielieto standarti?
  • Kādi ir ieguvumi no piedalīšanās standartu izstrādē?
  • Kā atrast konkrētus standartus un kā tos pielietot?
  • Kā var ietekmēt standarta saturu?

E-apmācību rīks arī ietver papildus informāciju ar labākās prakses piemēriem, kas demonstrē ieguvumus no iesaistīšanās standartizācijā. Tāpat tas piedāvā ne vien iegūt jaunu informāciju par standartiem, bet arī novērtēt esošās zināšanas un saņemt sekmju sertifikātu.

www.standards-esme.eu