Sākusies reģistrācija Eiropas standartizācijas samitam

Šā gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Eiropas standartizācijas samits, ko organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas standarts (LVS). Samits ir viens no Latvijas prezidentūras ES Padomē oficiālajiem pasākumiem.

Samitā piedalīsies augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas un starptautiskajām standartizācijas organizācijām, 50 valstu nacionālajām standartizācijas organizācijām un starptautiskās biznesa vides, kā arī dažādu industriju pārstāvji un eksperti no Latvijas.

Samita centrālā tēma ir “Kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku”, galveno uzmanību pievēršot būvniecības nozarei. Samita paralēlo sesiju laikā tiks apskatīti tādi jautājumi kā ēku energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, atjaunojamie resursi un inovācijas un ēku projektēšana un pārvaldība.

Līdzdalība Eiropas standartizācijas procesos ir priekšnosacījums Latvijas komersantu izaugsmei un konkurētspējīgai dalībai pasaules un attiecīgo reģionu tirgos. Dalība šāda augsta mēroga pasākumā Latvijas komersantiem:

  • veicinās Latvijas komersantu aktīvāku iesaistīšanos standartu izstrādes procesā, tādējādi nodrošinot Latvijas interešu pārstāvību Eiropas tehnisko dokumentu izstrādē;
  • sniegs pārliecību par standartu nozīmi konkurētspējas veicināšanā un ieguvumiem no standartizācijas Eiropas tirgus iekarošanā;
  • dos iespēju paplašināt kontaktus starptautiskās sadarbības sekmēšanai.

Uzņēmēji un eksperti ir aicināti pieteikt dalību samitā, reģistrējoties summit2015.lvs.lv!

Samita atbalstītājs:

Iznācis "ISOfocus" maija/jūnija numurs

06.05.15

Tas, kas vakar vēl bija zinātniskā fantastika, šodien jau ir realitāte. Tehnoloģiju inovācijas, kuras esam redzējuši kinofilmās, arvien straujāk kļūst par mūsu ikdienu.

Inovācija… Kas tas ir? Kā tā rodas? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atrodamas “ISOfocus” jaunajā – maija/jūnija – numurā. No nanotehnoloģijām līdz lidrobotiem – šīs un citas inovatīvās tehnoloģijas, kas cēlušās no zinātniskās fantastikas, ir ienākušas mūsu dzīvē un veicina tālāku jaunu tehnoloģiju rašanos.

Standartu izveide kalpo šo tehnoloģiju attīstībai un izplatībai. Standarti apkopo labāko praksi un pieredzi, un līdz ar to globālo izplatību un pielietošanu tiek veicināta ātrāka inovāciju nonākšana tirgū. Standarti ir sava veida infrastruktūra nākotnes inovāciju radīšanai. To apliecina daudzi piemēri uzņēmējdarbības praksē visā pasaulē, par ko var pārliecināties arī šajā žurnāla numurā.

Vēl jaunajā numurā lasiet arī par:

  • lidrobotiem, kas sasnieguši jaunus augstumus;
  • nanotehnoloģiju nākotnes iespējām;
  • plastikāta materiālu ekspansiju;
  • 3D drukas potenciālu.

Lejupielādējiet "ISOfocus" elektronisko versiju (angļu valodā) šeit.

Žurnāla drukātā versija: Standartizācijas biroja lasītavā Brīvības ielā 55 k-2, Rīgā.

17.04.15

Š.g. 7. aprīlī Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītājs Pēteris Druķis un Latvijas standarts (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis vienojās par sadarbību, kā rezultātā tika noslēgts līgums par pieeju standartiem BVKB darbiniekiem.

P.Druķis atzīst, ka pieeja standartu bibliotēkai ir nepieciešama, lai sekmīgi un pilnvērtīgi veiktu birojam uzticētās funkcijas – īstenot uzraudzību pār ēkām, kurās vienlaikus plānots uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, būvdarbu procesu un pieņemt ekspluatācijā minētās ēkas.

“Biroja speciālisti būvlaukumos kontrolēs nevis atbilstību Būvniecības likuma vai Ministru kabineta noteikumu normām, bet gan būvdarbu veicēju izpildījuma atbilstību būvniecības standartu prasībām (saskaņā ar minētā likuma un MK noteikumu normām). Tādēļ darbiniekiem ir ļoti svarīgi zināt standartos noteiktos raksturlielumus, lai mūsu veiktās kontroles būtu objektīvas un kvalitatīvu būvniecības darbu izpildījumu atbalstošas,” skaidro P. Druķis.

Līgumus par pieeju standartu bibliotēkas pakalpojumam LVS ir noslēgts arī ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Rīgas Tehnisko universitāti, Rēzeknes augstskolu un citām valsts un privātajām organizācijām.

2014. gada rudenī darbu uzsāka jaunā LVS interneta vietne www.lvs.lv. Tā lietotājiem nodrošina virkni priekšrocību, tajā skaitā plašāku informāciju par standartiem un meklēšanas iespējas, sekošanu standartu jaunumiem un 24 stundu lasīšanu.