Standartizācijas process


Nacionālie standarti – STK vai DG izstrādāti Latvijas standarti, kuri nav pretrunā publicētajiem Eiropas standartiem.

Adaptējot Eiropas vai starptautiskos standartus Latvijas standartu statusā, var izmantot trīs metodes:

  • Tulkošanas (translation) – standarta teksts, nacionālā titullapa, priekšvārds ir latviešu valodā;
  • Pārpublicēšanas (reproduction) – standarta tekstam angļu valodā ir pievienota nacionālā titullapa, kurā ir nosaukums latviešu valodā un nacionālais priekšvārds;
  • ​Paziņošanas (endorsement) – publicēto standartu sarakstā norādīts LVS standarta numurs, gads, nosaukums angļu valodā.